Gentle teaching erkend als theoretisch goed onderbouwde interventie

Gentle teaching is officieel erkend als theoretisch goed onderbouwde interventie en opgenomen in de databank erkende interventies gehandicaptenzorg. Ook is Gentle teaching nu opgenomen op Zorginzicht.nl van Zorginstituut Nederland omdat de erkennings-commissie vindt dat Gentle teaching ook in complexe situaties aandacht heeft voor het hele systeem. Ook vindt zij het krachtig dat er één-op-één oplossingen ontwikkeld worden die passen bij de personen en de situatie.

Over de interventie

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen beter omgaan met stress als zij een onvoorwaardelijke, wederkerige vertrouwensrelatie hebben met hun begeleider. Gentle teaching kan als interventie worden ingezet als er sprake is van een vastgelopen situatie rond een cliënt. Niet alleen om cliënten waarbij de problemen zich uiten in vormen van agressie, maar ook als de problemen van de cliënt zich uiten in depressiviteit, verdriet, blijven steken in ritueel gedrag of zich terugtrekken uit het contact met anderen.

De interventie is specifiek gericht op de ontwikkeling van companionship en op de ontwikkeling die begeleiders moeten doormaken om dat mogelijk te maken en is nu dus ook door de erkenningscommissie gehandicaptenzorg erkend als 'theoretisch goed onderbouwd'.

> Ga naar de databank van erkende interventies
> Ga naar de website Zorginzicht.nl