Binnen Zideris voeren we diverse werkzaamheden uit en starten we diverse projecten op die zorgen voor een veilige werkplek en werkomgeving voor onze collega’s (en natuurlijk direct ook voor onze cliënten).

Een belangrijk middel die we toepassen is de zogenaamde Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) die regelmatig wordt uitgevoerd. Diverse veiligheidsthema’s worden hierin behandeld. Op basis van de evaluatie kijken we altijd waar we ons nog moeten en kunnen verbeteren. Er wordt een plan van aanpak op de knelpunten gemaakt.

Enkele RI&E thema’s waar we binnen Zideris mee bezig zijn:

  • Brandveiligheid
  • Psychosociale arbeidsbelasting: hierbij kijken we hoe onze medewerkers zich voelen in hun werk. Hoe hij/zij zich voelt, heeft namelijk niet alleen invloed op zijn/haar functioneren, maar ook op de gezondheid. Als werkomstandigheden, zoals de psychische druk en de omgang met anderen, niet goed zijn, kan er werkstress ontstaan. Dit wordt ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd.
  • Gebouwveiligheid/BHV
  • Werkplek van de medewerker
    * hoog/laag bureau
    * fysieke belasting

Daarnaast proberen we onze medewerkers, daar waar het kan, te ontzorgen. Hoe leuk is het dat we dit kunnen doen door onze cliënten hierbij te betrekken! Een voorbeeld hiervan zijn de BHV tassen met verbandmiddelen. Onze cliënten zorgen er na de BHV-oefeningen voor dat de BHV-tassen weer compleet zijn. Onze cliënten voorzien ze van alle benodigde materialen.