Wij zijn een gezin en we zoeken begeleiding thuis

ambulante begeleiding

Als je kind een verstandelijke beperking heeft, kan dat soms best lastig zijn.
Voor uzelf, maar ook voor broers of zussen.
Dan is het fijn als iemand advies kan geven, vragen kan beantwoorden of ondersteuning kan bieden. Daar helpen wij u graag bij!
 
Wij vinden het belangrijk dat jullie bij ons terecht kunnen,
en dat we werken aan wat jullie nodig hebben. 
We ondersteunen jullie op een creatieve, vraaggerichte manier
met persoonlijke oplossingen, bijvoorbeeld bij:
  • de opvoeding van kinderen;
  • de omgang met elkaar in het gezin;
  • het ondersteunen van jullie als ouders
Je krijgt een eigen begeleider die jou een advies geeft, 
en andere instanties en organisaties inschakelt als dat nodig is.
De regie en verantwoordelijkheid blijfven bij jullie.
 
De hulp die jullie krijgen, past bij de zorgindicatie.
Deze zorgindicatie krijgt u van het Centraal Indicatie orgaan Zorg (CIZ).
 

Meer informatie