Zideris Rhenen - Sluis 3, 4 & 6

De Sluiswoningen zijn aan elkaar geschakeld, de buren zijn daarom altijd dichtbij! De bewoners kunnen gemakkelijk bij elkaar op bezoek, en doen dat ook regelmatig.

Bij Sluis 3 wonen jongeren van 13 tot 24 jaar. Zij krijgen 24 uur per dag zorg. De begeleiding is gericht op ondersteuning in de ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen).

Bij Sluis 4 wonen jongeren van 16-24 jaar. In deze woning ligt de nadruk op het vergroten van de zelfredzaamheid, dit kan door directe begeleiding of juist ondersteuning op afstand.

Bij Sluis 6 wonen jongeren van 16 tot 26 jaar. Het accent van de ondersteuning ligt op het begeleiden bij dagelijkse situaties. Duidelijkheid, structuur en veiligheid in de dagelijkse gang van zaken zijn hierbij sleutelwoorden.

 

Elke Sluiswoning heeft zes eigen slaapkamers
Je deelt met je huisgenoten de woonkamer, de badkamer en het toilet
Er is begeleiding wanneer de bewoners thuis zijn en slaapdienst
Je hebt een zorgzwaartepakket 4, 5 of 6 nodig

Meer informatie

> Bekijk de foto's hieronder
Sluis 3 (1)
Sluis 4 (1)