visie van ziderisVisie

Bij Zideris

mag je zijn wie je bent,

kun je groeien naar vermogen,

ondersteunen we je naar persoonlijk geluk.

 

Je wilt een zo gewoon mogelijk leven leiden en net als iedereen meedoen in de samenleving, ondanks je beperking. Je eigen keuzes maken, zelf aan het roer staan. Jezelf ontwikkelen, op jouw manier en binnen jouw mogelijkheden. Waardering krijgen, erbij horen en je thuis voelen. Op een fijne en veilige plek wonen, met mensen om je heen die belangrijk voor je zijn. Voldoening vinden in je werk of dagbesteding. Een gelukkig leven leiden.

 

Wij bieden jou de persoonlijke begeleiding die daarvoor nodig is. Want veel dingen zijn behoorlijk ingewikkeld in het leven. Zideris ondersteunt jou op een warme en professionele manier. Met oog voor jouw kwaliteiten en beperkingen. Jij als mens staat voor ons centraal met al jouw dromen, wensen en talenten. Wij zijn er voor jou!

 

Deze visie geven wij vorm met onze kernwaarden én onze kernkwaliteiten. Door deze actief te gebruiken willen wij onze ambities voor de toekomst bereiken.

 

Ambities en doelen

We hebben in een aantal gewaagde doelen omschreven wat we de komende vijf jaar willen bereiken, waar we dan willen staan. Deze doelen zijn uitdagend en inspirerend, en schetst een toekomstbeeld dat we alleen samen en met hard werken kunnen realiseren.
 

Meer medezeggenschap cliënten

Cliënten van Zideris praten altijd mee over de dingen die voor hen belangrijk zijn. Zij staan aan het roer, wij staan naast hen.

Meer participatie en verbinding

Meedoen in de maatschappij, dat is belangrijk voor iedereen. Al onze cliënten doen mee op hun eigen manier. In onze werk- en dagbestedingsprojecten maken wij de verbinding tussen cliënten en de samenleving.

Meer Gentle teaching

Alle medewerkers van Zideris hebben een respectvolle, onderzoekende en warme houding. We zijn specialist in Gentle teaching en werken organisatiebreed continu aan het versterken van deze grondhouding en methodiek binnen Zideris.

 

Beter onderscheiden van anderen

Zideris is dé persoonlijke zorgverlener in de langdurige intensieve zorg. Wij onderscheiden ons door onze warme en professionele  zorg en de persoonlijke relatie met onze cliënten.

 

Onze kernwaarden

De kernwaarden beschrijven waar Zideris voor staat en wat we willen uitstralen naar anderen. Het zijn dé principes van waaruit wij werken.Wat we beschrijven is in de eerste plaats gericht aan onze cliënten. In sommige gevallen vertellen we over Zideris en haar medewerkers. Eén ding staat voorop: vanuit deze kernwaarden geven wij invulling aan onze ideeën en visie. De kernwaarden geven inhoud en vorm aan ons motto ‘eigenzinnige zorg’. 
 
 
Onvoorwaardelijk 
Bij ons mag je jezelf zijn. Wij zullen er altijd voor je zijn, zonder voorbehoud.
 
Dienstbaar

 

Jouw wensen zijn het uitgangspunt voor onze ondersteuning. Samen vinden we een antwoord op jouw vraag, steeds opnieuw. De inbreng van jouw familie en netwerk helpt ons hierbij.
 
Vertrouwen
We geven je vertrouwen en willen zelf betrouwbaar zijn. Wij willen dat jij je bij ons veilig en geliefd voelt.
 
Daadkracht
We hebben een scherp oog voor ontwikkelingen. We pakken die energiek en doortastend op.
 
Bevlogen
We hebben plezier in ons werk, werken hard en zijn trots op wat we doen. Dat stralen we uit naar onze cliënten en hun verwanten, onze collega’s en onze samenwerkingspartners. Zo inspireren we elkaar om te groeien, elke dag weer.
 

Zideris' kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten beschrijven waarin we (willen) uitblinken. Sommige van deze kwaliteiten hebben we al in huis, anderen hebben nog verdere ontwikkeling nodig. Maar in de kern zijn ze aanwezig, daar zijn we van overtuigd. Kernkwaliteiten zijn noodzakelijk om onze kernwaarden vorm te geven én succesvol te blijven.
 
Gastvrij Jij bent van harte welkom bij ons. We benaderen je met persoonlijke aandacht en  zijn een warme, open organisatie.
 
Verbinden Samenwerken met jouw familie en netwerk, met maatschappelijke organisaties en bedrijven, daar gaan we voor. We zijn ervan overtuigd dat we samen meer voor jou bereiken.
 
Ontwikkelen We geven jou de gelegenheid om te groeien. Wij dagen je uit om je talenten te ontplooien en te ontwikkelen. Want persoonlijke groei draagt bij aan jouw levensgeluk.
 
Wendbaar Wij schakelen snel bij veranderende omstandigheden. We passen ons aan als jouw vraag of als onze omgeving verandert. We nemen het initiatief om onze toekomst vorm te geven.
 
Vakmanschap       Met deskundigheid en gevoel gaan wij met jou een relatie aan en komen we tot een persoonlijk antwoord op jouw vraag. Dát vormt onze professionaliteit en die blijven wij ontwikkelen.