Als je met andere mensen in één huis woont of met elkaar samenwerkt, heb je vaak met elkaar te maken. Vaak gaat samen optrekken heel goed, maar soms is afspraken maken met elkaar niet zo makkelijk.

 
Het is belangrijk dat je met elkaar praat over het wonen in een groep.
Dan kan iedereen gelukkig zijn in de groep en heeft iedereen invloed op zijn of haar eigen leven, óók in groepsverband. Huiskameroverleg én de invloed van een Cliëntenraad bieden jou mogelijkheden om die invloed te hebben.
 
De Cliëntenraad Zideris De Bilt bespreekt dingen die met de cliënten van cluster De Bilt te maken hebben. De raad praat met de lokale clustermanager van Zideris. Ze praten bijvoorbeeld over financiële zaken, gezondheid en hygiëne, huisregels, huisvesting en klachten, ontspanning, veiligheid en voeding.
 
De Cliëntenraad is er ook voor ambulante cliënten van Zideris De Bilt.
 
Voor contact met de cliëntenraad kun je een mail sturen naar de voorzitter, Ingrid Verlaan:
i.verlaan.klink@gmail.com. Je kunt ook bellen: 0346 564634 of 06 22826177.

Samenstelling Cliëntenraad Zideris De Bilt

In de Cliëntenraad De Bilt zitten bewoners en vertegenwoordigers. De bewoners worden ondersteund door coaches.
 

Bewoners: John Mookhoek, Wim Gerritsen, Els Andriesen, Danny de Vlieg en Esther de Groot

 

Vertegenwoordigers: Ronald Mookhoek, Hanny van Dorp, Tineke ten Holter, Fred van der Meer, Ingrid Verlaan

 

Voorzitter: Ingrid Verlaan

Secretaris / penningmeester: Ronald Mookhoek

 
Binnenkort worden de foto's van de leden van de Cliëntenraad De Bilt gepubliceerd.
             
             

 

 

Vergaderschema Cliëntenraad De Bilt

De Cliëntenraad De Bilt komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar,
De vergadering is opgedeeld in twee delen: een deel met bewoners, coaches, vertegenwoordigers en clustermanager, bestemd voor bewoners. Hier worden punten uit de huisvergaderingen besproken. Het tweede gedeelte is met vertegenwoordigers en de clustermanager. Hier worden de meer beleidsmatige punten besproken.
De agenda wordt bepaald met onder andere punten vanuit:
  • ingekomen stukken en vragen
  • eigen overleg
  • vorige vergaderingen
De vergaderingen vinden plaats in de Koperwiek en beginnen altijd om 19.30 uur.
 
Vergaderdata 2018
 
Maandag 11 juni
Maandag 24 september
Maandag 26 november