Centrale Cliëntenraad  Zideris

De centrale Cliëntenraad Zideris bestaat uit een afvaardiging vanuit alle lokale Cliëntenraden. Deze raad praat met de organisatie mee over onderwerpen die de hele instelling aangaan. Zij brengen een advies uit aan de directie en hebben (verzwaard) adviesrecht. De centrale Cliëntenraad Zideris praat bijvoorbeeld over:
 • Financiële zaken zoals de begroting en jaarrekening
 • Gezondheid van cliënten
 • Huisvesting, nieuw- en verbouw
 • Hygiëne
 • Kwaliteit van zorg
 • Veiligheid
 • Veranderingen binnen Zideris
 • Voeding
Om goed te kunnen functioneren heeft een Cliëntenraad een aantal rechten:
Recht op informatie Zideris moet de Cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft.
Recht op overleg De Cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling.
Recht om te adviseren De Cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de directie adviseren.
Recht van enquête Vindt de Cliëntenraad dat er sprake is van wanbeleid? Dan kan hij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vragen dit te onderzoeken.
Bindende voordracht bestuurslid De Cliëntenraad kan invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur of de Raad van Toezicht. Hij mag ten minste één persoon voordragen ter benoeming als lid van de Raad van Toezicht.

 

 

De rechten van de Cliëntenraad Zideris staat beschreven
in de Wet Medezeggenschap cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Samenstelling centrale Cliëntenraad Zideris

In de centrale Cliëntenraad Zideris zitten:
Marco de Pijper - voorzitter
Nellie Dirks
 
Ria Matthiesen
Lex van Mourik
Brunie Ponsen
 
Ingrid Verlaan
 
Lille Vreeman
 
 
Maximaal drie leden van de centrale Cliëntenraad Zideris nemen zitting in de Cliëntenraad van Stichting De Opbouw. Stichting De Opbouw is een landelijke stichting die is gericht op het verlenen van zorg aan kwetsbare mensen. Zideris is één van de organisaties die bij Stichting De Opbouw hoort.

Vergaderschema Cliëntenraad Zideris

De Cliëntenraad Zideris komt tien keer per jaar bij elkaar: vijf keer mét en vijf keer zonder de directeur. Op de agenda staan o.a. punten vanuit:
 • De lokale Cliëntenraden
 • De directie opf het managementteam van Zideris
 • Eigen inbreng en actualiteiten van Cliëntenraadsleden
 • Inbreng van naasten van cliënten van Zideris
  Via de contactpersoon van de desbetreffende locatie kunt u uw vragen stellen en opmerkingen plaatsen. Uw vragen / opmerkingen komen in eerste instantie ter bespreking bij de desbetreffende lokale Cliëntenraad. Wanneer uw vraag of opmerking de hele organisatie betreft, kan de lokale Cliëntenraad dit doorspelen naar de Cliëntenraad Zideris. Indien nodig legt de raad dit voor aan de bestuurder. > Breng agendapunten in bij de centrale Cliëntenraad Zideris
De Centrale Cliëntenraad vergadert in 2018 op de volgende data
Interne vergadering zonder directeur Vergadering met directeur              
Donderdag 25 januari in Rhenen Donderdag 8 februari in Rhenen
Dinsdag 10 april in Huis ter Heide Dinsdag 24 april in Huis ter Heide
Donderdag 21 juni in Rhenen Donderdag 5 juli in Rhenen
Maandag 17 september in Huis ter Heide Maandag 1 oktober Huis ter Heide
Dinsdag 27 november in Rhenen Dinsdag 11 december in Rhenen

 

Jaarverslag

De Cliëntenraad maakt na afsluiting van een kalenderjaar altijd een jaarverslag.
Klik hier voor het jaarverslag van 2015. Binnenkort wordt het jaarverslag van 2016 gepubliceerd.