Ondernemingsraad (OR)

Zeggenschap is belangrijk.
Ook voor medewerkers van Zideris.
Zideris heeft een eigen Ondernemingsraad, afgekort OR.
De OR bestaat uit medewerkers die voor de belangen
van de medewerkers in een organisatie opkomen.
De OR is gesprekspartner van de directeur.
 
De OR van Zideris denkt mee met de organisatie, 
en geeft de directeur  advies.
Over sommige onderwerpen mag de OR meebeslissen.
De OR houdt zich aan de Wet op de Ondernemingsraden,
de CAO Gehandicaptenzorg en besluiten die Zideris neemt.
 
Dit zijn een paar voorbeelden waarover de Ondernemingsraad praat:
  • De Ondernemingsraad praat over goed werknemer- en werkgeverschap;
  • De Ondernemingsraad praat over zorgcoördinatie;
  • De Ondernemingsraad praat over het functiehuis;
  • De ondernemingsraad praat over regelingen voor medewerkers, zoals reiskosten.

Wie zitten er in de Ondernemingsraad?

De Ondernemingsraad bestaat uit de volgende medewerkers:
voorzitter OR Harrie ten Broeke praktijkbegeleider
vice-voorzitter Angela Sabel medewerker in Wageningen
secretaris          Mireille Knibbeler       ambtelijk secretaris
lid Erik Beskers medewerker Intensieve Zorg
lid Floris Donker persoonlijk begeleider Huis ter Heide
lid Ylona Hols medewerker in Wageningen
lid Els Roodbeen medewerker in Rhenen
lid   Arnold Rosier              woonbegeleider Bilthoven
lid Iet Volmanbeck               persoonlijk begeleider Veenendaal

Wanneer vergadert de Ondernemingsraad?

De Ondernemingsraad vergadert elke twee weken op donderdag in Rhenen.

Meepraten met een Ondernemingsraad?

De OR geeft regelmatig advies aan (groepen) medewerkers.
Als het nodig is legt ze hun advies voor aan de directeur.
Wil je meer weten over de werkzaamheden van de Ondernemingsraad van Zideris?
Of wil je ergens over praten met de OR? Stuur dan een e-mail.

Meer informatie

> Medewerkers van Zideris lezen de verslagen terug in het handboek van Zideris