Het bestuur van Zideris

Het bestuur van Zideris bestaat uit drie onderdelen:
 
De Cliëntenraad van Zideris behartigt de belangen van cliënten als groep
en adviseert de directie van Zideris hierover.
 
 

De Ondernemingsraad van Zideris behartigt de belangen van medewerkers als groep

en adviseert de directie van Zideris hierover.
 
 

Het Managementteam van Zideris voert het dagelijkse bestuur van de organisatie.

Het strategisch beleidsplan vormt steeds de basis hiervan.
Dit plan is gebaseerd op de visie, missie en  Zideris.

Dit zijn een paar voorbeelden waar het Managamentteam over praat:

  • Het Managamentteam praat over de kwaliteit van zorg van Zideris;
  • Het Managamentteam praat over de begroting en de jaarrekening;
  • Het Managamentteam praat over lange termijn plannen;

Samenstelling Managementteam Zideris

 

Joost Meijs

Louise Voorhorst

 

Dirk-Jan Beumer

Hans Brink

directeur sectormanager Cliëntondersteuning en Behandeling   sectormanager Organisatie Ondersteuning sectormanager Relatiebeheer en Controlling

Wanneer vergadert het Managementteam van Zideris?

Met Managementteam vergadert meerdere keren per maand.

Meer informatie